Voor verloskundig zorgverleners

Wat betekent het onderzoek naar SCID-screening voor de verloskundig zorgverlener?

Onder de verloskundig zorgverlener (VKZ) wordt verstaan verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen. In het derde trimester van de zwangerschap (consult 36-42 weken) informeert de verloskundig zorgverlener  de ouders over de hielprik die enkele dagen na de geboorte bij hun kind wordt afgenomen. Wij willen de verloskundigen vragen om tijdens deze voorlichting de ouders te informeren over de aanvullende test op SCID. Hiervoor volgt een gespreksrichtlijn op deze pagina. De verloskundig zorgverlener overhandigt tijdens dit consult de algemene folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ tegelijk met de folder over de SONNET-studie. Het onderzoek naar SCID wordt uitgevoerd met hetzelfde bloed dat al wordt afgenomen bij de hielprik. Er wordt dus geen extra bloed afgenomen. Bij een afwijkende uitslag wordt de huisarts geïnformeerd en brengt hij/zij de ouders op de hoogte van de afwijkende uitslag en het vervolgonderzoek.

Een verloskundig zorgverlener die een hielprik verricht, vervult de rol van een screener.

Indien u meer inlegfolders over de SONNET-studie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met uw betreffende DVP-kantoor (DVP-West dvpwest@rivm.nl of DVP-Noord Oost dvpnoordoost@rivm.nl)