Voor screeners

Wat betekent het onderzoek naar SCID-screening voor de screeners?

Een screener kan zijn een JGZ-medewerker, een verloskundige, een verloskundig actieve huisarts of een laboratorium medewerker in het ziekenhuis. Ook kan een JGZ-organisatie de hielprikscreening uitbesteden aan een kraamzorgorganisatie. Wij willen de screeners vragen om de ouders te informeren over de aanvullende test op SCID in de hielprik. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de folder met informatie over de SONNET-studie in de folder ‘Screening op pasgeborenen’. Indien ouders nog meer vragen hebben over de SONNET-studie kunnen zij gewezen worden op de website of de contactpersoon op de folder. Voor de screening op SCID is geen extra bloed nodig. Wij vragen de screeners om de ouders toestemming te vragen voor uitvoering van de test op SCID. Als ouders niet willen dat hun kind op SCID wordt onderzocht, moet dat op het hielprikkaartje bij opmerkingen worden genoteerd als “bezwaar SCID”.